Najnowsze

Bryczki konne

Bryczki konne są stałym elementem przede wszystkim miast turystycznych, zarówno w Polsce jak i za granicą (np. Kraków, Zakopane, Rzym). Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem powożący bezwzględnie musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego i dostosowywać się do znaków drogowych oraz odpowiednio wcześnie informować innych uczestników ruchu o zamierzonym manewrze za pomocą sygnałów dawanych ręką i batem.

Minimalny wiek woźnicy to co najmniej 15 lat – wówczas musi o posiadać kartę rowerową, lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T, w przypadku pełnoletniego powożącego wystarczy dowód osobisty.

Zaprzęg konny poruszający się po drogach publicznych musi być wyposażony w dwa czerwone szkła odblaskowe umieszczone z tyłu pojazdu, po lewej i prawej stronie w widocznym miejscu oraz dwa bezbarwne szkła odblaskowe umieszczone z przodu pojazdu. Dopuszczalne jest także umieszczenie na tylnej części pojazdu trójkąt ostrzegawczy. W warunkach niedostatecznej widoczności (jazda po zmroku, w nocy, lub w niesprzyjających warunkach atmosferycznych) pojazd musi być oświetlony latarniami świecowymi lub bateryjnymi. W przypadku, kiedy konie ciągną sanie, to oprócz odblasków, muszą być one zaopatrzone w dzwonki ostrzegające, tzw. janczary.

Pojazd konny powinien jechać jak najbliżej pobocza a na drodze wielopasmowej, powinien zajmować najwolniejszy pas.  Zmieniana pasa ruchu na drodze wielopasmowej jes dopuszczalna tylko wówczas jeśli wymagają tego znaki dotyczące podjęcia danego kierunku na najbliższym skrzyżowaniu. Co ważne, na drodze nie może jechać więcej niż 5 pojazdów zaprzęgowych jeden za drugim, a odległość między nimi powinna wynosić przynajmniej 3 m. Poszczególnymi grupy pojazdów zaprzęgowych powinny być oddalone od siebie o  200 metrów.

W zależności od rodzaju drogi koń może ciągnąć ładunek o określonej masie, i tak,  w przypadku dróg utwardzonych w płaskim terenie jeden koń może ciągnąć ładunek nie przekraczający trzykrotnej jego wagi. Na drogach nie utwardzonych w płaskim terenie jeden koń może ciągnąć ładunek nie przekraczający dwukrotnej jego wagi. W przypadku kiedy poruszamy się po pagórkowatym terenie maksymalny ciężar jaki może ciągnąć jeden koń nie może przekraczać jego własnej wagi.

Po drogach zaprzęg może się poruszać tylko stępem i kłusem. Nie wolno powozić po spożyciu alkoholu – w tej kwestii obowiązuje takie samo prawo jak kierowców samochodów.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.