Najnowsze

Inspekcja Transportu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego Inspekcja Transportu Drogowego

Poruszający się po drogach publicznych kierowcy z reguły największą uwagę przykładają do tego, by nie spotkać radiowozu i nie być zmuszonym do poddania się policyjnej kontroli drogowej. Większość z nich zapomina, że nie tylko Policja jest uprawniona do przeprowadzenia kontroli i wystawienia mandatu. Takie kompetencje posiadają też funkcjonariusze Inspektoratu Transportu Drogowego.

Podstawa prawna
Inspektorat Transportu Drogowego powołany został do życia na mocy Ustawy z dnia 6.09.2001 roku o transporcie drogowym. Jego ustanowienie było jednym z wymogów akcesyjnych Unii Europejskiej. Jednostki tego typu funkcjonują w wielu krajach, służąc poprawie bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów na drodze.

Jako jednostka państwowa, Inspektorat Transportu Drogowego ma eliminować wszelkie negatywne zjawiska pojawiające się na drogach. W tym celu współpracuje z Policją, Służbą Celną oraz Strażą Graniczną, a w przypadku zaistniałej konieczności – Inspekcją Weterynaryjną, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową.

Misja i uprawnienia
Główną misją ITD jest poprawa bezpieczeństwa i warunków socjalnych w transporcie drogowym. Wiąże się to z nadzorem przestrzegania przepisów drogowych, przeciwdziałaniem korupcyjnym, ochroną środowiska naturalnego, ograniczeniem degradacji dróg.  Inspektorzy biorą czynny udział w różnego rodzaju akcjach prewencyjnych, na przykład wakacyjnym „Bezpiecznym Autobusie”.

Kierowcy powinni pamiętać o tym, że poruszający się  „krokodylami’ (nazwa z uwagi na zielony kolor samochodu) funkcjonariusze Inspektoratu Transportu Drogowego posiadają takie same uprawnienia, co Policja. Oznacza to, że mają prawo dokonywać kontroli samochodów osobowych, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący pojazdem jest w stanie upojenia alkoholowego lub narkotycznego. Gdy dochodzi do rażącego naruszenia przepisów, w tym przekroczenia dozwolonej prędkości, także może dojść do zatrzymania pojazdu i pełnej kontroli – łącznie z ukaraniem kierowcy mandatem.

Wszyscy, którzy chcą dowiedzieć się więcej o pracy Inspektoratu Transportu Drogowego, mogą zajrzeć na stronę internetową jednostki, na której dostępna jest zakładka z przydatnym słowniczkiem i zestawem porad. Ponadto Centrum Automatycznego Nadzoru nas Ruchem Drogowym ma swoją infolinię.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.